สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่ายเงิน ประจำ
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 4,489 ครั้ง

ข้อมูลภาษี


แอดมิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170 โทร.
Version 2016.1 @2018