สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่ายเงิน ประจำ
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 12,494 ครั้ง

แอดมิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170 โทร.
Version 2016.1 @2018